Algebra abstrakcyjna/Dziedziny całkowitości i ciała

Ciałem nazywamy strukture algebraiczna (A,+,*) spełniajaca warunki

— (A, +) jest grupa abelowa,

— (A \ {e+}, *) jest grupa (e+ jest elementem neutralnym działania +),

— działanie * jest rozdzielne wzgledem działania +.

— Jesli ponadto działanie * jest przemienne, to takie ciało nazywamy ciałem przemiennym.