Algebra abstrakcyjna/Grupy - podstawy

Grupy - podstawyEdytuj

Definicja grupyEdytuj

Grupą nazywamy parę (G,*), gdzie G jest dowolnym zbiorem niepustym, a * jest działaniem w zbiorze G spełniającym warunki:

  • (G1) działanie * jest łączne;
  • (G2) działanie * ma element neutralny;
  • (G3) dla każdego elementu zbioru G istnieje element odwrotny.

Grupa abelowaEdytuj

Grupę (G,*) nazywamy grupą abelową, jeśli działanie * jest przemienne.

Rząd grupy; grupa skończonaEdytuj

Niech G będzie grupą. Jeśli zbiór G jest skończony, to grupę G nazywamy skończoną, a liczbę elementów zbioru G nazywamy rzędem grupy G i oznaczamy przez |G|. Jeśli zbiór G jest nieskończony, to mówimy, ze grupa G jest nieskończona lub też, że grupa G ma rząd nieskończony. Piszemy wtedy |G|=∞.

Grupa przekształceńEdytuj

Def.

Grupa symetrycznaEdytuj

Grupą symetryczną (grupą symetrii, grupą permutacji) zbioru X nazywamy zbiór wszystkich bijekcji z X na X z działaniem składania funkcji. Grupę tę oznaczamy zazwyczaj przez  .