Algebra abstrakcyjna/Homomorfizmy

Homomorfizmy

edytuj

Niech   i   będą grupami. Odwzorowanie   nazywamy:

a) homomorfizmem, jeśli   zachowuje działanie grupowe, to znaczy   dla dowolnych  ,

b) monomorfizmem lub zanurzeniem, jeśli   jest homomorfizmem różnowartościowym,

c) epimorfizmem, jeśli   jest homomorfizmem i jest suriekcją,

d) izomorfizmem, jeśli   jest homomorfizmem i jest bijekcją.