Angielski/Czasy/Future continuous

FUTURE CONTINUOUS

edytuj

Budowa

edytuj
Zdania twierdzące
edytuj

podmiot + will + be + czasownik z końcówką -ing

I
He
She
(It)
We
You
They
will
shall
be watching
going
playing
Zdania przeczące
edytuj

podmiot + will (lub shall) + not (won't, shan't) + be + czasownik z -ing

I
You
He
She
It
We
You
They
will not (won't)
shall not (shan't)
be watching
going
playing
Zdania pytające
edytuj

will (lub shall) + podmiot + be + czasownik z -ing

will
shall
I
You
He
She
It
We
You
They
be watching
going
playing
?
Zastosowanie
edytuj

Czasu FUTURE CONTINUOUS używamy, gdy mówimy o:

  1. Czynnościach ciągłych w przyszłości

I will be lying on a beach this time tomorrow.

  1. Zaplanowanych czynnościach w przyszłości

I will be meeting them next week.

  1. Czynnościach, które dzieją się zawsze w określonym czasie

Will you be spending your holidays in the mountains as usual this year?