Angielski/Czasy/Future perfect

Future Perfect - czas gramatyczny w języku angielskim, tłumaczony na język polski jako czas przyszły dokonany.

FUTURE PERFECT SIMPLE

Budowa

edytuj
Zdania twierdzące
edytuj

podmiot + "will have" + III forma czasownika (dla czasowników regularnych: czasownik z końcówką -ed", dla nieregularnych - odpowiednia forma)

I
He
She
(It)
We
You
They
will have finished this book by the end of the week.
Zdania przeczące
edytuj

podmiot + "will not (won't)" + have + III forma czasownika

I
He
She
(It)
We
You
They
will not (won't) have finished this book by the end of the week.
Zdania pytające
edytuj

"will" + podmiot + "have" + czasownik w III formie + reszta zdania (z opuszczeniem części, o którą pytamy)

Will I
He
She
(It)
We
You
They
have finished this book by the end of the week.
Zastosowanie
edytuj

Czas ten służy do wypowiadania się o czynnościach, które zakończą się przed określonym czasem w przyszłości

I will have repaired my car by the summer.