Angielski/Czasy/Future perfect continuous in the past

Czas przyszły w czasie zaprzeszłym ciągłym tworzony za pomocą operatora would (lub should), czasownika have imiesłowu biernego czasownika bebeen oraz czasownika w formie gerund.

  • Future in the Past Perfect Continuous używamy gdy chcemy powiedzieć, że jakaś czynność z perspektywy przeszłości, najczęściej już trwająca zakończy się w określonym momencie w przyszłości.
  • Formę twierdzącą, i przeczącą tworzy się analogicznie do form czasu Future Perfect Continuous. Zmienia się wyłącznie operator will na would, a shall na should.
  • Formę pytającą tworzy się jak zdania twierdzące, tylko ze w szyku przestawnym, np. Would he have been writing the composition by then? – Czy do tej pory pisałby wypracowanie?
  • Future Perfect Continuous in the Past jest bardzo rzadko używany.
  • Nie tworzą go czasowniki zwane stative verbs.
  • Nie ma on zwykle strony biernej.