Angielski/Czasy/Future perfect in the past

FUTURE PERFECT SIMPLE in the PAST, czyli czas przyszły w przeszłości zakończony jest stosowany, gdy mówimy o:

  • czynności, która w przeszłości traktowana była jako przyszła i która miałaby się zakończyć przed pewnym momentem w przyszłości, np: She said (that) it would have been done by morning. (Powiedziała, że to będzie zrobione do południa.)
  • czynności w zdaniach warunkowych (w trzecim typie zdań warunkowych), np. If she had come earlier, the project would have been finished (Gdyby ona przyszła wcześniej, to projekt byłby już ukończony).