Angielski/Czasy/Future simple in the past

Future simple in the past - czas przyszły prosty w przeszłości.

Budowa

edytuj

Czas ten składa się z 1 czasownika posiłkowego: would, po którym następuje bezokolicznik

  • Tom would dream about the next day. - Tomek śniłby o dniu jutrzejszym.
  • He would do that, but he did not. - On mógł to zrobić, ale nie zrobił.

Zdania przeczące:

edytuj

Aby je utworzyć do czasownika posiłkowego dodajemy -not

  • He would not dream about the next day. - On nie śniłby o dniu jutrzejszym.

Zdania pytające:

edytuj

Tworzymy je jak zdania twierdzące, tylko ze w szyku przestawnym

  • Would he dream about the next day? - Czy on śniłby o dniu jutrzejszym?

Zastosowanie

edytuj

Czas ten stosujemy jeśli chcemy wyrazić, że ktoś coś robił w przeszłości, ale to pośrednio lub bezpośrednio dotyczyło przyszłości.