Deklaracja

edytuj
void abort(void);


Plik nagłówkowy

edytuj
stdlib.h


Powoduje zamknięcie programu z powodu poważnego błędu.
W systemach UNIX wywoływana jest funkcja raise(SIGABRT), co powoduje wyjście z programu z kodem -1 (255) i wypisanie stanu rejestrów procesora.


Zobacz też

edytuj
exit