Deklaracja edytuj

void exit(int status);


Plik nagłówkowy edytuj

stdlib.h


Argumenty edytuj

status
kod wyjścia z programu, argument ten może posiadać wartość 0 lub EXIT_SUCCESS w przypadku pozytywnego zakończenia działania programu, w przeciwnym wypadku może zwracać EXIT_FAILURE lub dowolną wartość, z tym że liczy się ostatnie 8 najmniej znaczących bitów.

Opis edytuj

Kończy działanie programu i zwraca kod wyjścia.
Wcześniej wypisywana jest zawartość strumieni wyjściowych i zamykane są wszelkie zasoby z jakich korzystał program (uchwyty,pamięć,gniazda).

Zobacz też edytuj

abort