Deklaracja

edytuj
char* ctime ( const time_t *wskczasu )

Plik nagłówkowy

edytuj
time.h
Funkcja ctime() przekształca czas w formie podawanej przez funkcję time() na napis zawierający lokalny czas. Wynikiem jest wskażnik do łańcucha (napisu) postaci: SAT DEC 18 22:17:43 2004\n\0

Wartość zwracana

edytuj
Wartością funkcji jest wskaźnik do napisu, lub NULL w przypadku wystąpienia błędu.

Przykład użycia

edytuj
#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main()
{
  time_t wskaznik;
  time (&wskaznik);
  char* rezultat= ctime (&wskaznik);
  if (rezultat)  //sprawdzamy, czy wykonanie ctime odbylo sie poprawnie
    printf ("Teraz jest w Polsce: %s", rezultat);
  else
    puts ("Blad funkcji ctime()");
  return 0;
}
Teraz jest w Polsce: Tue May 10 17:56:08 2011