Deklaracja

edytuj
time_t time(time_t *wskczasu);


Plik nagłówkowy

edytuj
time.h
Funkcja służy do odczytu czasu, który upłynął od dnia 1 stycznia 1970 roku godziny 0:00:00 czasu uniwersalnego. Liczba sekund, które upłynęły od tej chwili jest wartością funkcji. Ponadto, jeśli wskaźnik wskczasu jest różny od NULL wtedy ta sama wartość jest wpisywana do *wskczasu.

Wartość zwracana

edytuj
Wartością funkcji jest liczba sekund od 1.01.1970 00:00:00 GMT lub -1, gdy informacja o czasie jest niedostępna.


Przykład użycia

edytuj
#include <stdio.h>
#include <time.h> 

int main()
{
    printf ("Od 1 stycznia 1970 r. godz. 0:0:0 GMT uplynelo %ld sekund.", time (NULL));
    return 0;
}
Od 1 stycznia 1970 r. godz. 0:0:0 GMT uplynelo 1305054373 sekund.

Zobacz też

edytuj