Deklaracja

edytuj
struct tm *localtime(const time_t *timep);


Pliku nagłówkowy

edytuj
time.h


Funkcja przekształca czas kalendarzowy zadany za pomocą wskaźnika do zmiennej zawierającej ilość sekund od 1 stycznia 1970 r. na czas lokalny w postaci wskaźnika do struktury tm.
Struktura, do której czas jest zapisywany może być zmieniona przez inne funkcje. Jeśli istnieje potrzeba zachowania wartości, należy ją skopiować do innej zmiennej. Niektóre wersje biblioteki udostępniają funkcję localtime_r, która jako drugi parametr bierze adres juz istniejącej zmiennej typu struct tm, nie trzeba wtedy nic kopiować.


Wartość zwracana

edytuj
Wartością funkcji jest wskaźnik do struktury tm zawierającej czas lokalny.


Przykład użycia

edytuj
#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main()
{
    time_t wsk_sekund;
    time (&wsk_sekund);
    printf("dzis jest %d dzien miesiaca\n", localtime(&wsk_sekund)->tm_mday);
    return 0;
}

Zobacz też

edytuj