Deklaracja

edytuj
int fclose (FILE *plik);

Pliku nagłówkowy

edytuj
stdio.h
Funkcja fclose() zamyka otwarty funkcją fopen() plik. Jeśli plik nie zostanie zamknięty, a program zakończy działanie, zmiany nie zostaną zapisane.

Wartość zwracana

edytuj
Funkcja zwraca 0, a w przypadku błędu EOF.

Przykład użycia

edytuj
#include <stdio.h>

int main()
{
  FILE *f = fopen("plik.txt", "w");  // otworzenie pliku do zapisu
  if (f) {
    fputs("Przyklad z podrecznika C na Wikibooks!", f);  // zapisanie do pliku
    fclose(f);  // zamknięcie pliku i zapisanie zmian
  }
  return 0;
}