Deklaracja edytuj

int getchar(void);

Plik nagłówkowy edytuj

stdio.h

Opis edytuj

Funkcja getchar() czyta znak ze standardowego wejścia i go stamtąd usuwa. Wywołanie getchar() jest równoważne wywołaniu getc(stdin).

Wartość zwracana edytuj

Funkcja getchar() zwraca kod pierwszego znaku ze standardowego wejścia traktowany jako unsigned char przekształcony do typu int. W przypadku końca pliku lub błędu funkcja zwraca wartość EOF.

Przykład użycia edytuj

#include<stdio.h>

int main()
{
    int i;
    i = getchar();
    printf("Przeczytano znak o numerze %i.", i);

    return 0;
}

Zobacz też edytuj