C/getchar

< C

DeklaracjaEdytuj

int getchar(void);

Plik nagłówkowyEdytuj

stdio.h

OpisEdytuj

Funkcja getchar() czyta znak ze standardowego wejścia i go stamtąd usuwa. Wywołanie getchar() jest równoważne wywołaniu getc(stdin).

Wartość zwracanaEdytuj

Funkcja getchar() zwraca kod pierwszego znaku ze standardowego wejścia traktowany jako unsigned char przekształcony do typu int. W przypadku końca pliku lub błędu funkcja zwraca wartość EOF.

Przykład użyciaEdytuj

#include<stdio.h>

int main()
{
    int i;
    i = getchar();
    printf("Przeczytano znak o numerze %i.", i);

    return 0;
}

Zobacz teżEdytuj