Deklaracja

edytuj
int memcmp (const void *s1, const void *s2, size_t size);

Plik nagłówkowy

edytuj
string.h
Funkcja porównuje size pierwszych bajtów napisów s1 i s2.


Kod źródłowy

edytuj
//https://github.com/torvalds/linux/blob/master/lib/string.c
__visible int memcmp(const void *cs, const void *ct, size_t count)

{

const unsigned char *su1, *su2;

int res = 0;

for (su1 = cs, su2 = ct; 0 < count; ++su1, ++su2, count--)

if ((res = *su1 - *su2) != 0)

break;

return res;

}


Zwracanie wartości

edytuj

Funkcja zwraca:

  • liczbę mniejszą od zera, gdy s1 < s2
  • 0 gdy s1 jest taki sam jak s2
  • liczbę większą od zera gdy s1 > s2

Zgodne z

edytuj
SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899 (C99)


Zobacz też

edytuj