Deklaracja

edytuj
void * memset ( void * buffer, int c, size_t num );


Plik nagłówkowy

edytuj
string.h


Wypełnia kolejne bajty w pamięci ustaloną wartością.


Argumenty

edytuj
 • buffer - adres początkowy
 • c - wpisywana wartość (dla napisu - numer znaku)
 • num - ile bajtów zapisać


Wartość zwracana

edytuj
buffer


Przykład użycia

edytuj
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
  char napis[] = "jakis napis";  // kopiujemy napis do tablicy znakow
  memset(napis, '*', 5);
  puts(napis);
  return 0;
}

Wynik działania:

 ***** napis

Zobacz też

edytuj
memcpy