Deklaracja edytuj

void *memcpy (void* dest, const void* src, size_t size);

Plik nagłówkowy edytuj

string.h

Argumenty edytuj

dest
wskaźnik do obiektu docelowego.
src
wskaźnik do obiektu źródłowego.
size
liczba bajtów do skopiowania.

Opis edytuj

Funkcja kopiuje size bajtów z obiektu source do obiektu dest.

Wartość zwracana edytuj

Funkcja zwraca wskaźnik na dest.

Uwaga edytuj

Obiekt dest powinien mieć zaalokowane dostatecznie dużo pamięci, aby móc pomieścić obiekt source, ponieważ może dojść do przepełnienia bufora.

Przykład edytuj

#include <stdio.h>
#include <string.h>

char str[30], strKrotki[30];  // globalne zmienne sa zerowane - wszystkie komorki sa rowne 0

int main()
{
  const char *strFrom = "Ala ma kota";

  memcpy (str, strFrom, 12);
  memcpy (strKrotki, strFrom, 9);
  puts(str);
  puts(strKrotki);

  return 0;
}
Ala ma kota
Ala ma ko

Zobacz też edytuj

memmove
strcpy