Deklaracja

edytuj
void *memcpy (void* dest, const void* src, size_t size);

Plik nagłówkowy

edytuj
string.h

Argumenty

edytuj
dest
wskaźnik do obiektu docelowego.
src
wskaźnik do obiektu źródłowego.
size
liczba bajtów do skopiowania.
Funkcja kopiuje size bajtów z obiektu source do obiektu dest.

Wartość zwracana

edytuj
Funkcja zwraca wskaźnik na dest.
Obiekt dest powinien mieć zaalokowane dostatecznie dużo pamięci, aby móc pomieścić obiekt source, ponieważ może dojść do przepełnienia bufora.

Przykład

edytuj
#include <stdio.h>
#include <string.h>

char str[30], strKrotki[30];  // globalne zmienne sa zerowane - wszystkie komorki sa rowne 0

int main()
{
  const char *strFrom = "Ala ma kota";

  memcpy (str, strFrom, 12);
  memcpy (strKrotki, strFrom, 9);
  puts(str);
  puts(strKrotki);

  return 0;
}
Ala ma kota
Ala ma ko

Zobacz też

edytuj
memmove
strcpy