Deklaracja edytuj

void *memmove (void* dest, const void* src, size_t size);

Plik nagłówkowy edytuj

string.h

Argumenty edytuj

dest
wskaźnik do obiektu docelowego.
source
wskaźnik do obiektu źródłowego.
size
liczba bajtów do skopiowania.

Opis edytuj

Funkcja kopiuje size bajtów z obiektu source do obiektu dest. Różni się od memcpy tym, że obszar obiektów source oraz dest mogą się częściowo pokrywać.

Wartość zwracana edytuj

Funkcja zwraca wskaźnik na dest.

Uwaga edytuj

Obiekt dest powinien mieć zaalokowane dostatecznie dużo pamięci, aby móc pomieścić obiekt source, ponieważ może dojść do przepełnienia bufora.

Zobacz też edytuj

memcpy
strcpy