Deklaracja

edytuj
void *memmove (void* dest, const void* src, size_t size);

Plik nagłówkowy

edytuj
string.h

Argumenty

edytuj
dest
wskaźnik do obiektu docelowego.
source
wskaźnik do obiektu źródłowego.
size
liczba bajtów do skopiowania.
Funkcja kopiuje size bajtów z obiektu source do obiektu dest. Różni się od memcpy tym, że obszar obiektów source oraz dest mogą się częściowo pokrywać.

Wartość zwracana

edytuj
Funkcja zwraca wskaźnik na dest.
Obiekt dest powinien mieć zaalokowane dostatecznie dużo pamięci, aby móc pomieścić obiekt source, ponieważ może dojść do przepełnienia bufora.

Zobacz też

edytuj
memcpy
strcpy