Deklaracja edytuj

char *strcpy (char* strTo, const char* strFrom);

Plik nagłówkowy edytuj

string.h

Argumenty edytuj

strTo
wskaźnik do docelowej tablicy znaków.
strFrom
wskaźnik do źródłowej tablicy znaków.

Opis edytuj

Funkcja kopiuje tekst z tablicy strFrom do tablicy strTo. Funkcja kopiuje znak po znaku od początku, aż do końca tablicy lub znaku '\0', który też kopiuje.

Wartość zwracana edytuj

Funkcja zwraca wskaźnik na strTo.

Uwaga edytuj

Tablica strTo powinna być dostatecznie duża, aby pomieścić tekst z strFrom, ponieważ może dojść do przepełnienia bufora.

Przykład edytuj

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main (int argc, char *argv[]) {
  const char *src= "Ala ma kota";
  // strlen zwraca długość łańcucha bez znaku '\0'
  char dst[strlen(src)+1];  
  // strcpy kopiuje również znak '\0'
  strcpy (dst, src);
  puts(dst);
  return 0;
}

output: edytuj

Ala ma kota


Zobacz też edytuj

strncpy
strcat
memcpy