Deklaracja

edytuj
char *strcpy (char* strTo, const char* strFrom);

Plik nagłówkowy

edytuj
string.h

Argumenty

edytuj
strTo
wskaźnik do docelowej tablicy znaków.
strFrom
wskaźnik do źródłowej tablicy znaków.
Funkcja kopiuje tekst z tablicy strFrom do tablicy strTo. Funkcja kopiuje znak po znaku od początku, aż do końca tablicy lub znaku '\0', który też kopiuje.

Wartość zwracana

edytuj
Funkcja zwraca wskaźnik na strTo.
Tablica strTo powinna być dostatecznie duża, aby pomieścić tekst z strFrom, ponieważ może dojść do przepełnienia bufora.

Przykład

edytuj
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main (int argc, char *argv[]) {
  const char *src= "Ala ma kota";
  // strlen zwraca długość łańcucha bez znaku '\0'
  char dst[strlen(src)+1];  
  // strcpy kopiuje również znak '\0'
  strcpy (dst, src);
  puts(dst);
  return 0;
}

output:

edytuj

Ala ma kota


Zobacz też

edytuj
strncpy
strcat
memcpy