Deklaracja

edytuj
void srand(int zarodek);


Plik nagłówkowy

edytuj
stdlib.h


Funkcja inicjuje generator liczb pseudolosowych podanym w argumencie zarodkiem (ang. seed). Aby sprawić, by za każdym uruchomieniem programu zarodek liczb pseudolosowych był inny, można funkcję srand wywołać z argumentem time(0).


Wartość zwracana

edytuj
Brak.


Przykład

edytuj
/* random double from 0.0 to a 
https://stackoverflow.com/questions/13408990/how-to-generate-random-float-number-in-c


*/
double GiveRandom(double a){
	srand((unsigned int)time(NULL));
	
	return  (((double)rand()/(double)(RAND_MAX)) * a);

}


Zobacz też

edytuj