Deklaracja

edytuj
char *strncat (char* strTo, const char* strFrom, size_t num);

Plik nagłówkowy

edytuj
string.h

Argumenty

edytuj
strTo
wskaźnik do docelowej tablicy znaków.
strFrom
wskaźnik do źródłowej tablicy znaków.
num
maksymalna liczba znaków do skopiowania
Funkcja dopisuje pierwsze num znaków z tablicy strFrom na koniec tekstu w tablicy strTo. W przypadku gdy długość strFrom jest mniejsza niż num, funkcja przepisze wszystko.

Wartość zwracana

edytuj
Funkcja zwraca wskaźnik na strTo.
Tablica strTo powinna być dostatecznie duża, aby pomieścić dodany tekst z strFrom, ponieważ może dojść do przepełnienia bufora.

Przykład

edytuj
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
  char strTo[30] = "Ala ";  // kopiujemy napis do tablicy
  const char *strFrom = "ma kota";

  strncat (strTo, strFrom, 5);  // kopiuje 5 znakow z strFrom do strTo, dostawia na koncu strTo \0 ; strFrom nie jest zmieniony
  puts(strTo);
  return 0;
}

Wynikiem działania będzie zmieniony strTo :

 Ala ma ko

Zobacz też

edytuj
strcat
strcpy