Deklaracja edytuj

char *strncat (char* strTo, const char* strFrom, size_t num);

Plik nagłówkowy edytuj

string.h

Argumenty edytuj

strTo
wskaźnik do docelowej tablicy znaków.
strFrom
wskaźnik do źródłowej tablicy znaków.
num
maksymalna liczba znaków do skopiowania

Opis edytuj

Funkcja dopisuje pierwsze num znaków z tablicy strFrom na koniec tekstu w tablicy strTo. W przypadku gdy długość strFrom jest mniejsza niż num, funkcja przepisze wszystko.

Wartość zwracana edytuj

Funkcja zwraca wskaźnik na strTo.

Uwaga edytuj

Tablica strTo powinna być dostatecznie duża, aby pomieścić dodany tekst z strFrom, ponieważ może dojść do przepełnienia bufora.

Przykład edytuj

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
  char strTo[30] = "Ala ";  // kopiujemy napis do tablicy
  const char *strFrom = "ma kota";

  strncat (strTo, strFrom, 5);  // kopiuje 5 znakow z strFrom do strTo, dostawia na koncu strTo \0 ; strFrom nie jest zmieniony
  puts(strTo);
  return 0;
}

Wynikiem działania będzie zmieniony strTo :

 Ala ma ko

Zobacz też edytuj

strcat
strcpy