Język hiszpański - kurs podstawowy

Spis treści | Wprowadzenie | Zawartość kursu | Lekcje: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Dodatki


Zanim zaczniesz naukę edytuj

Przed przystąpieniem do tej lekcji upewnij się, że znasz dobrze materiał z lekcji A1.

W tej lekcji poznasz

  • gramatyka: rodzajniki, odmiana rzeczowników przez rodzaj, odmiana przymiotników
  • słownictwo: narodowości, kolory, podróże, liczby 1-100
  • komunikacja: czas

Komunikacja A2-1: Pytania o czas edytuj

Hiszpanie, kiedy mówią na temat określonych pór dnia, używają czasównika ser' i zaimków określonych rodzaju żeńskiego (la lub las). Aby zapytać o porę dnia, należy powiedzieć:

 
Język hiszpański
 
Przykład
Ejemplosktóra godzina
¿Qué hora es? Która jest godzina?

Kiedy mówi się o czasie, odmiana czasownika ser zależy od godziny, której dotyczy rozmowa.

Gdy jest pierwsza, należy używać form pojedyńczych (es i la). Dla wszystkich innych godzin, należy używać form liczby mnogiej (son i las):

 
Język hiszpański
 
Przykład
Ejemplosczasownik "ser" a godzina
Es la una
Son las cuatro.
Jest pierwsza.
Jest czwarta.

Aby podkreślić, że to czas, który jest na zegarku, używa się wyrażenia en punto.

 
Język hiszpański
 
Przykład
Ejemplosna zegarze jest
Son las once en punto. Jest punkt jedenasta

Aby powiedzieć, że któraś godzina zaczęła się/zacznie się za pare minut, należy używać wyrażeń y oraz menos

 
Język hiszpański
 
Przykład
Ejemplos"za pięć pierwsza"
Son las tres y diez.
Es la una menos cinco.
Son cinco para la una.
Jest dziesięć po trzeciej.
Jest za pięć pierwsza.
Jest za pięć pierwsza. (Meks.)

Aby powiedzieć kwadrans, używa się słowa cuarto, a pół godziny - media.

 
Język hiszpański
 
Przykład
Ejemploskwadrans i pół godziny
Son las siete y cuarto.
Son las ocho y media.
Son las nueve menos cuarto.
Es cuarto para las nueve.
Jest kwadrans po siódmej.
Jest ósma trzydzieści.
Jest za piętnaście dziewiąta.
Jest za piętnaście dziewiąta. (Meks.)

Jak powiedzieć "mamy południe" i "mamy północ"?

 
Język hiszpański
 
Przykład
Ejemplospółnoc i południe
Es mediodía.
Es medianoche.
Jest południe
Jest północ

Słownictwo A2-1: Narodowości edytuj

 
Język hiszpański
 
Słownictwo
VocabularioNarodowości
lista narodowości

americano(a)

argentino(a)
boliviano(a)
canadiense
colombiano(a)
cubano(a)
chileno(a)
dominicano(a)
ecuatoriano(a)
español(a)
estadounidense
mexicano(a)
paraguayo(a)
peruano(a)
puertorriqueño(a)
uruguayo(a)

venezolano(a)

amerykanin (mieszkaniec jednej z Ameryk)

argentyńczyk
boliwijczyk
kanadyjczyk
kolumbijczyk
kubańczyk
chilijczyk
dominikańczyk
ekwadorczyk
hiszpan
amerykanin (mieszkaniec Stanów Zjednoczonych)
meksykanin
paragwajczyk
peruwiańczyk
portorykańczyk
urugwajczyk

wenezuleczyk


Fromy kończące się na -o oznaczają mężczyzny, obywateli danego kraju, a na -a - kobiety. WIęcej o tym w dalszej części tej lekcji. L.Mnoga dodajemy do o-s a do a-s wychodzi os/as np: americanos/ameriacanas

Słownictwo A2-2: Podróże edytuj

 
Język hiszpański
 
Słownictwo
VocabularioPodróże
słownictwo związane z podróżami

el aeropuerto

el auto
el autobús
el avión
el boleto
el carro
el coche
el correo
el dólar
el euro
el equipaje
la maleta
el taxi

el tren

lotnisko

samochód
autobus
samolot
bilet
samochód
samochód
poczta
dolar
euro
bagaż
walizka
taksówka

pociąg

Słownictwo A2-3: Kolory edytuj

amarillo żółty
anaranjado/naranja pomarańczowy
azul niebieski
blanco biały
gris szary
marrón/café/castaño brązowy
morado/púrpura/violetapurpura (fiolet)
negro czarny
rojo czerwony
verde zielony

Gramatyka A2-1: Rodzaj rzeczowników edytuj

W języku hiszpańskim, podobnie jak we francuskim, włoskim, czy polskim, rzeczowniki posiadają określone rodzaje gramatyczne - są więc one rodzaju męskiego, lub żeńskiego.

Często łatwo jest rozpoznać rodzaj danego rzeczownika (np. kobieta i mężczyzna), jednak niemal zawsze będziesz musiał uczyć który rodzaj ma dane słowo.

Gramatyka A2-2: Rodzajniki edytuj

W języku hiszpańskim, podobnie jak w wielu innych językach indoeuropejskich, a w szczególności romańskich, wykształcił się system rodzajników, informujących o rodzaju i liczbie danego rzeczownika, oraz o tym, czy mówimy o danym (danych) przedmiocie (przedmiotach) lub osobie (osobach), czy też o jakiejś (jakimś) przedmiocie (przedmiotach) lub osobie (osobach). Pierwszy z tych opisów oznacza rodzajniki określone, a drugi - nieokreślone.

Na przykład w zdaniu "Chciałbym poznać jakąś dziewczynę. O! Może być ta dziewczyna" rodzajnik określony pojawiłby się w drugiej części zdania, a nieokreślony - w pierwszej.

Gramatyka A2-2a: Rodzajniki określone edytuj

Rodzajniki określone umieszcza się przed rzeczownikami, które oznaczają określone (a nie dowolne) osoby lub przedmioty.

 
Język hiszpański
 
Gramatyka
GramáticaRodzajniki określone
rodzaj i liczba rodzajnik przykład
rodzaj męski, liczba pojedyncza el el niño (tamten chłopiec)
rodzaj żeński, liczba pojedyncza la la niña (tamta dziewczynka)
rodzaj męski, liczba mnoga los los niños (tamci chłopcy)
rodzaj żeński, liczba mnoga las las niñas (tamte dziewczynki)


Pamiętaj! Tutaj zamieszczone definicje rodzajów dotyczą języka hiszpańskiego, a nie polskiego. Przez to nie ma odrębnego rodzaju nijakiego (przechodzi w rodzaj żeński), a w liczbie mnogiej do rodzaju męskiego należą wszystkie grupy (osób, przedmiotów), których choć jeden członek w liczbie pojedynczej miałby rodzaj męski.

Z powodu problemów z wymową, niektóre wyrazy zaczynające się od litery a lub sylaby ha, na które pada akcent, mogą mieć rodzajnik el, pomimo tego, iż należą do rodzają żeńskiego, na przykład el agua negra (czarna woda).

Zauważ, że zaimek osobowy 3 osoby liczby pojedynczej rodzaju męskiego (él) i określony rodzajnik liczby pojedycznej (el) rodzaju męskiego różnią się między sobą jedynie znakiem akcentowania. Uważaj przy ich pisaniu i stosowaniu.

Gramatyka A2-2b: Rodzajniki nieokreślone edytuj

Rodzajniki nieokreślone umieszcza się przed rzeczownikami, które oznaczają dowolne, niezdefiniowane (a nie dane) osoby lub przedmioty.

 
Język hiszpański
 
Gramatyka
GramáticaRodzajniki nieokreślone
rodzaj i liczba rodzajnik przykład
rodzaj męski, liczba pojedyncza un un niño (jakiś chłopiec)
rodzaj żeński, liczba pojedyncza una una niña (jakaś dziewczynka)
rodzaj męski, liczba mnoga unos unos niños (jacyś chłopcy)
rodzaj żeński, liczba mnoga unas unas niños (jakieś dziewczynki)

Pamiętaj, aby nie mylić wyrazu uno (jeden) z rodzajnikiem unos.

Z powodu problemów z wymową, niektóre wyrazy zaczynające się od litery a, na którą pada akcent, mogą mieć rodzajnik un, pomimo tego, iż należą do rodzają żeńskiego, na przykład un ave blanca (biały ptak).

Gramatyka A2-3: Odmiana przymiotników edytuj

Przymiotniki w hiszpańskim muszą zgadzać się z określanymi przez nie rzeczownikami pod względem rodzaju i liczby, przyjmując określone końcówki.

 
Język hiszpański
 
Gramatyka
GramáticaOdmiana przymiotnika
rodzaj i liczba końcówka przykład
rodzaj męski, liczba pojedyncza - el niño bajo (niski chłopiec)
rodzaj żeński, liczba pojedyncza -a la niña baja (niska dziewczynka)
rodzaj męski, liczba mnoga -s los niños bajos (niscy chłopcy)
rodzaj żeński, liczba mnoga -as las niños bajas (niskie dziewczynki)

Zobaczmy przykłady.

 
Język hiszpański
 
Przykład
EjemplosLiczba i rodzaj przymiotników
En el aeropuerto hay muchas maletas

Hay una maleta negra.
Carmen viaja en un autobús rojo.

Ricardo paga noventa dólares por tres boletos. Son unos boletos caros.
Na lotnisko jest dużo walizek.

Tutaj jest czarna walizka.
Carmen podróżuje w czerwonym autobusie.

Ricardo płaci 90 dolarów za trzy bilety. To są drogie bilety.


Gramatyka A2-4: Liczby 0 - 99 edytuj

Słówko po hiszpańsku: Słówko po polsku: once 11 dose 12 trese 13 catorce 14 quince 15 diecisiés 16 diecisiete 17 dieciocho 18 diecinueve 19 veinte 20 veintiuno 21 veintidós 22 veintitrés 23 veinticuatro 24 veinticinco 25 veintisiés 26 veintisiete 27 veintiocho 28 veintinueve 29 trienta 30 cuarenta 40 cincuenta 50 sesenta 60 setenta 70 ochenta 80 noventa 90 cien 100 quinientos 500 mil 1000 uno jeden dos dwa tres trzy quatro cztery cinco pięć sies sześć siete siedem ocho osiem nueve dziewięć diez dziesięć once jedenaście doce dwanaście trece trzynaście catorce czternaście quince piętnaście diez y seis szesnaście diez y ocho osiemnaście diez y nueve dziwiętnaście veinte dwadzieścia veintiuno dwadzieścia jeden veintidós dwadzieścia dwa veintitrés dwadzieścia trzy veinticuatro dwadzieścia cztery veinticinco dwadzieścia pięć veintiséis dwadzieścia sześć veintisiete dwadzieścia siedem zero 0 uno 1 dos 2 tres 3 quatro 4 cinco 5 sies 6 siete 7 ocho 8 nueve 9 diez 10 once 11 doce 12 trece 13 catorce 14 quince 15 diez y seis 16 diez y siete 17 diez y ocho 18 diez y nueve 19 veinte 20 veintiuno 21 treinta 30 cuarenta 31 cuarenta y uno 41 cincuenta y uno 51 sesenta y uno 61 setenta y uno 71 ochenta y uno 81 noventa y uno 91 cien 100 ciento uno 101 uno 1 dos 2 tres 3 quatro 4 cinco 5 sies 6 siete 7 ocho 8 nueve 9 diez 10 once 11 doce 12 trece 13 catorce 14 quince 15 diez y seis 16 diez y siete 17 diez y ocho 18 diez y nueve 19 veinte 20 veintiuno 21 veintidós 22 veintitrés 23 veinticuatro 24 veinticinco 25 veintiséis 26 veintisiete 27 veintiocho 28 veintinueve 29 treinta 30 treinta y uno 31 treinta y dos 32 treinta y tres 33 treinta y cuatro 34 treinta y cinco 35 treinta y seis 36 treinta y siete 37 treinta y ocho 38 treinta y nueve 39 cuarenta 40 cuarenta y uno 41 cuarenta y dos 42 cincuenta 50 cincuenta y uno 51 cincuenta y dos 52 sesenta 60 sesenta y uno 61 sesenta y dos 62 setenta 70 setenta y uno 71 setenta y dos 72 ochenta 80 ochenta y uno 81 ochenta y dos 82 noventa 90 noventa y uno 91 noventa y dos 92 cien 100

Gramatyka A2-4a: Liczby 0 - 15 edytuj

 
Język hiszpański
 
Gramatyka
GramáticaLiczby 0 - 15
liczba nazwa liczba nazwa
0 zero 8 ocho
1 uno 9 nueve
2 dos 10 diez
3 tres 11 once
4 quatro 12 doce
5 cinco 13 trece
6 sies 14 catorce
7 siete 15 quince

liczby od 1 do 20   odsłuchaj* (233 KB)

Gramatyka A2-4b: Liczby 16 - 19 i 20 -29 edytuj

Liczby 16 - 19 tworzymy, dołączając do słowa dieci liczbę jedności:

 
Język hiszpański
 
Gramatyka
GramáticaLiczby 16 - 19
liczba nazwa liczba nazwa
16 diez y seis 18 diez y ocho
17 diez y siete 19 diez y nueve

Proszę, zwróć uwagę na akcent graficzny w wyrazie dieciséis.

Podobnie tworzymy liczby z zakresu 20-29, tym razem trzonem jest słowo veinti, które w przypadku liczby 20, a więc pozbawionej rzędu jedności, zakończone jest literą e zamiast i.

 
Język hiszpański
 
Gramatyka
GramáticaLiczby 20 - 29
liczba nazwa liczba nazwa
20 veinte 25 veinticinco
21 veintiuno 26 veintiséis
22 veintidós 27 veintisiete
23 veintitrés 28 veintiocho
24 veinticuatro 29 veintinueve

Zwróć proszę uwagę na akcenty graficzne w wyrazach veintidós, veintitrès i veintiséis.

Gramatyka A2-4c: Liczby 30 - 99 edytuj

Liczby z zakresu 30 - 99 tworzymy dodając do jednego z trzonów:

 
Język hiszpański
 
Gramatyka
GramáticaLiczby 30 - 99
liczba nazwa liczba nazwa
30 treinta 70 setenta
40 cuarenta 80 ochenta
50 cincuenta 90 noventa
60 sesenta    

spójnik y i liczbę jedności. Oto przykłady:

 
Język hiszpański
 
Przykład
EjemplosLiczby 30-99
33

57
61

99
treinta y tres

cincuenta y siete
sesenta y uno

noventa y nueve


Ćwiczenia: Lekcja A2 - ćwiczenia
Sprawdzian: Lekcja A2 - sprawdzian

Język hiszpański - kurs podstawowy

Spis treści | Wprowadzenie | Zawartość kursu | Lekcje: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Dodatki