Hiszpański/Dodatki

Język hiszpański

Wprowadzenie | Spis treści | Kursy: podstawowy | średniozaawansowany | w Ameryce Południowej | Dodatki | O podręczniku


W sekcji dodatki znajdziesz dodatkowe informacje i tablice, pomocne w nauce języka hiszpańskiego.

Dodatkowe materiały do podręcznikaEdytuj

Lista czasowników dostosowana do potrzeb korzystających z tego kursu
Lista użytych w książce plików audio, prezentujących dialogi zwroty i słówka;

Oprogramowanie do nauki języka hiszpańskiegoEdytuj

Program do nauki czasowników hiszpańskich