Informatyka dla gimnazjum/Języki programowania

Język programowania to sposób zapisu algorytmów. Każdy język pod pewnymi względami różni się od innych.

Przykład wykonania czynności wyświetlenia napisu 'Hello, world!' w różnych językach

C++

#include <iostream>
int main()
{
  std::cout << "Hello, world!\n";
  return 0;
}

C

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
  printf("Hello, world!\n");
  return 0;
}

PHP

<?php
 echo "Hello, world!";
?>

Java

import javax.swing.JOptionPane;

public class Hello 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
   JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hello, world!");
  }
}

Oraz kod maszynowy - Asembler:

.model SMALL
.386
.data
  tekst db "Hello, world!\n"
.stack 100h
.code
  .startup
  mov eax, 4
  mov ebx, 1
  mov ecx, offset tekst
  mov edx, 13
  int 80h
  .exit
end

Różnice widoczne są na pierwszy rzut oka.

Podział języków

edytuj

Ze względu na poziom:

 1. Języki niskiego poziomu - mało czytelne dla człowieka, są zbliżone do kodu maszynowego - instrukcji zrozumiałych dla procesora (np. Asembler, kod bajtowy Javy)
 2. Języki wysokiego poziomu - opisują czynności na większym poziomie abstrakcji, np. przy użyciu słów w języku angielskim. Są dużo czytelniejsze dla człowieka, dopiero w ostatnim kroku tworzenia aplikacji program przetwarzany jest na kod maszynowy (np. języki C++, PHP, Python)

Ze względu na sposób działania:

 1. Kompilowane - wynikowo tworzony jest gotowy program, który po uruchomieniu może być bezpośrednio wykonany przez procesor (np. języki C++, Pascal, Java)
 2. Interpretowane - program przechowywany jest w formie kodu źródłowego (nazywany skryptem), dopiero przy próbie uruchomienia zostaje wczytany, analizowany i wykonany przez odpowiednią aplikację - interpreter (np. języki Bash, PHP, Python, JavaScript)

Zobacz również

edytuj