Japoński/Kurs podstawowy

Kurs podstawowy

edytuj
W tej lekcji poznasz podstawowe zwroty grzecznościowe, przedstawianie się oraz konstrukcję zdań:
  • ~は ~です。
  • ~は ~ではありません。
  • ~は ~ですか。
W tej lekcji poznasz podstawowe liczebniki od zera do stu, nauczysz się podawać i pytać o numer telefonu. Dowiesz się także jak pytać o, i jak określać czas.

W przygotowaniu:

edytuj
Nauczysz się tutaj zaimków これ、それ、あれ、どれ oraz この、その、あの、どの, partykuła も, proste formy zaprzeczania. Od tej lekcji także zostaną wprowadzane znaki kanji.
Poznasz czas teraźniejszo-przyszły ciągły.

Odpowiedzi

edytuj