Kategoria:Artykuły dla dzieci, do zintegrowania
Integracja i podział

Spis treści

Zawierają artykuły dla dzieci (w przestrzeni nazw Wikijunior bez Wikijunior:Strona główna) wymagające integracji, czyli połączenia z innymi artykułami dla dzieci. Aby dodać do tej kategorii, wstaw do nich szablony integracji z kategorii: Szablony integracji i podziału lub Szablony porządkowe, z zastosowaniem do artykułów, z opcjonalnym parametrem z dodatkowym objaśnieniem, jeżeli dany szablon tego wymaga, tzn. szablony podane poniżej.

Szablony {{Integruj}} i {{Integracja}} edytuj

Szablony do integracji artykułu, w której są one umieszczone, z artykułem dla dzieci: Nazwa podręcznika dla dzieci 1/Artykuł dla dzieci 1 i Nazwa podręcznika dla dzieci 2/Artykuł dla dzieci 2.

A oto ilustracja wywołania tych szablonów edytuj

Strona edytuj

A oto przykład ilustrujący zasadę umieszczania w tej kategorii, artykułu dla dzieci:

 • {{Integruj|Nazwa podręcznika dla dzieci 1/Artykuł dla dzieci 1|Nazwa podręcznika dla dzieci 2/Artykuł dla dzieci 2|uzasadnienie 1=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji pierwszej jednostki z tą jednostką jest zasadna|uzasadnienie 2=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji drugiej jednostki z tą jednostką jest zasadna|uzasadnienie=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji jest zasadna}}
  • Szablon umieszcza, artykuł dla dzieci, do integracji w kategorii tutaj.

A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:

Sekcja edytuj

A oto przykład ilustrujący zasadę umieszczania w tej kategorii, artykułu dla dzieci, a w nim jest wstawiony szablon w sekcji:

 • {{Integruj|Nazwa podręcznika dla dzieci 1/Artykuł dla dzieci 1|Nazwa podręcznika dla dzieci 2/Artykuł dla dzieci 2|uzasadnienie 1=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji pierwszej jednostki z tą jednostką jest zasadna|uzasadnienie 2=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji drugiej jednostki z tą jednostką jest zasadna|uzasadnienie=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji jest zasadna|sekcja=tak}}
  • Szablon umieszcza artykuł do integracji w kategorii tutaj.

A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:

Szablon {{Integracja}} edytuj

 • Wywołanie szablonu {{Integracja}} jest takie samo jak do szablonu {{Integruj}}, bo ten pierwszy jest przekierowaniem do tego drugiego.

Szablon {{Integruj z}} edytuj

Szablon mówi, aby z tym artykułem, w której jest umieszczony on, zintegrować artykuł dla dzieci: Nazwa podręcznika dla dzieci/Artykuł dla dzieci.

A oto ilustracja wywołania tego szablonu edytuj

Strona edytuj

A oto przykład ilustrujący zasadę umieszczania w tej kategorii, artykułu dla dzieci:

 • {{Integruj z|Nazwa podręcznika dla dzieci/Artykuł dla dzieci|uzasadnienie=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji jest zasadna}}
  • Szablon umieszcza, artykuł dla dzieci, do integracji w kategorii tutaj.

A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:

Sekcja edytuj

A oto przykład ilustrujący zasadę umieszczania w tej kategorii, artykułu dla dzieci, a w nim jest wstawiony szablon w sekcji:

 • {{Integruj z|Nazwa podręcznika dla dzieci/Artykuł dla dzieci|uzasadnienie=Nie opisano powodu propozycji integracji|sekcja=tak}}
  • Szablon umieszcza, artykuł dla dzieci, do integracji w kategorii tutaj.

A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:

Szablon {{Integruj do}} edytuj

Szablon mówi, aby ten artykuł dla dzieci, w której jest umieszczony on, zintegrować z artykułem dla dzieci: Nazwa podręcznika dla dzieci/Artykuł dla dzieci.

A oto ilustracja wywołania tego szablonu edytuj

Strona edytuj

A oto przykład ilustrujący zasadę umieszczania w tej kategorii, artykułu dla dzieci:

 • {{Integruj do|Nazwa podręcznika dla dzieci/Artykuł dla dzieci|uzasadnienie=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji jest zasadna}}
  • Szablon umieszcza, artykuł dla dzieci, do integracji w kategorii tutaj.

A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:

Sekcja edytuj

A oto przykład ilustrujący zasadę umieszczania w tej kategorii, artykułu dla dzieci, a w nim jest wstawiony szablon w sekcji:

 • {{Integruj do|Nazwa podręcznika dla dzieci/Artykuł dla dzieci|uzasadnienie=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji jest zasadna|sekcja=tak}}
  • Szablon umieszcza, artykuł dla dzieci, do integracji w kategorii tutaj.

A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:

Szablon {{Integrowanie}} edytuj

Szablonu używamy, gdy chcemy powiadomić innych wikipedystów, że właśnie trwa integracja artykułu dla dzieci, aby zapobiec konfliktom edycji (podobną rolę spełnia {{W edycji}}).

A oto ilustracja wywołania tego szablonu edytuj

A oto przykład ilustrujący zasadę umieszczania w tej kategorii, artykułu dla dzieci:

 • {{Integrowanie|Nazwa podręcznika dla dzieci/Artykuł dla dzieci}}
  • Szablon umieszcza, artykuł dla dzieci, do integracji w kategorii tutaj.

A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:

Obecnie w tej kategorii nie ma stron ani plików.