Kategoria:Strony kategorii, do zintegrowania
Integracja i podział

Spis treści

Zawierają kategorie (w przestrzeni nazw Kategoria) wymagające integracji, czyli połączenia z innymi stronami kategorii. Aby dodać je do tej kategorii, wstaw do nich szablony integracji z kategorii: Szablony integracji i podziału lub Szablony porządkowe, z zastosowaniem do kategorii, tzn. szablony podane poniżej.

Szablony {{Integruj}} i {{Integracja}} Edytuj

Szablony do integracji strony kategorii, w której są one umieszczone, ze stroną kategorii: Nazwa strony kategorii 1 i Nazwa strony kategorii 2.

A oto ilustracja wywołania tych szablonów Edytuj

Strona Edytuj

A oto przykład ilustrujący zasadę umieszczania w tej kategorii, strony kategorii:

 • {{Integruj|Nazwa strony kategorii 1|Nazwa strony kategorii 2|uzasadnienie 1=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji pierwszej jednostki z tą jednostką jest zasadna|uzasadnienie 2=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji drugiej jednostki z tą jednostką jest zasadna|uzasadnienie=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji jest zasadna}}
  • Szablon umieszcza, stronę kategorii, do integracji w kategorii tutaj.

A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:

Sekcja Edytuj

A oto przykład ilustrujący zasadę umieszczania w tej kategorii, strony kategorii, a w niej jest wstawiony szablon w sekcji:

 • {{Integruj|Nazwa strony kategorii 1|Nazwa strony kategorii 2|uzasadnienie 1=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji pierwszej jednostki z tą jednostką jest zasadna|uzasadnienie 2=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji drugiej jednostki z tą jednostką jest zasadna|uzasadnienie=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji jest zasadna|sekcja=tak}}
  • Szablon umieszcza, stronę kategorii, do integracji w kategorii tutaj.

A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:

Szablon {{Integracja}} Edytuj

 • Wywołanie szablonu {{Integracja}} jest takie samo jak do szablonu {{Integruj}}, bo ten pierwszy jest przekierowaniem do tego drugiego.

Szablon {{Integruj z}} Edytuj

Szablon mówi, aby z tą stroną kategorii, w której jest umieszczony on, zintegrować stronę kategorii: Nazwa strony kategorii.

A oto ilustracja wywołania tego szablonu Edytuj

Strona Edytuj

A oto przykład ilustrujący zasadę umieszczania w tej kategorii, strony kategorii:

 • {{Integruj z|Nazwa strony kategorii|uzasadnienie=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji jest zasadna}}
  • Szablon umieszcza, stronę kategorii, do integracji w kategorii tutaj.

A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:

Sekcja Edytuj

A oto przykład ilustrujący zasadę umieszczania w tej kategorii, kategorii, a w niej jest wstawiony szablon w sekcji:

 • {{Integruj z|Nazwa strony kategorii|uzasadnienie=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji jest zasadna|sekcja=tak}}
  • Szablon umieszcza, stronę kategorii, do integracji w kategorii tutaj.

A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:

Szablon {{Integruj do}} Edytuj

Szablon mówi, aby tą kategorię, w której jest umieszczony on, zintegrować z kategorią: Nazwa strony kategorii.

A oto ilustracja wywołania tego szablonu Edytuj

Strona Edytuj

A oto przykład ilustrujący zasadę umieszczania w tej kategorii, strony kategorii:

 • {{Integruj do|Nazwa strony kategorii|uzasadnienie=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji jest zasadna}}
  • Szablon umieszcza, stronę kategorii, do integracji w kategorii tutaj.

A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:

Sekcja Edytuj

A oto przykład ilustrujący zasadę umieszczania w tej kategorii, kategorii, a w niej jest wstawiony szablon w sekcji:

 • {{Integruj do|Nazwa strony kategorii|uzasadnienie=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji jest zasadna|sekcja=tak}}
  • Szablon umieszcza, stronę kategorii, do integracji w kategorii tutaj.

A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:

Szablon {{Integrowanie}} Edytuj

Szablonu używamy, gdy chcemy powiadomić innych wikipedystów, że właśnie trwa integracja strony kategorii, aby zapobiec konfliktom edycji (podobną rolę spełnia {{W edycji}}).

A oto ilustracja wywołania tego szablonu Edytuj

A oto przykład ilustrujący zasadę umieszczania w tej kategorii, strony kategorii:

 • {{Integrowanie|Nazwa strony kategorii}}
  • Szablon umieszcza, stronę kategorii, do integracji w kategorii tutaj.

A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:

Obecnie w tej kategorii nie ma stron ani plików.