Szablon:Integrowanie

 Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Użycie Edytuj

Szablonu używamy, gdy chcemy powiadomić innych wikipedystów, że właśnie trwa integracja danej strony, aby zapobiec konfliktom edycji (podobną rolę spełnia {{W edycji}}).

Szablon doda oznaczone strony do kategorii: Artykuły do zintegrowania (przestrzeń nazw (główna) - strony niegłówne podręczników), Podręczniki do zintegrowania (przestrzeń nazw (główna) - strony główne podręczników), Artykuły dla dzieci, do zintegrowania (przestrzeń nazw Wikijunior - strony niegłówne podręczników dla dzieci), Podręczniki dla dzieci, do zintegrowania (przestrzeń nazw Wikijunior - strony główne podręczników dla dzieci), Strony kategorii, do zintegrowania (przestrzeń nazw Kategoria - strony kategorii), Strony szablonów, do zintegrowania (przestrzeń nazw Szablon - strony szablonów), Strony modułów, do zintegrowania (przestrzeń nazw Moduł - strony modułów), Strony projektu, do zintegrowania (przestrzeń nazw Wikibooks - strony projektu), Strony pomocy, do zintegrowania (przestrzeń nazw Pomoc - strony pomocy) lub Jednostki użytkowników, do zintegrowania (przestrzeń nazw Wikipedysta - jednostki użytkowników), albo w przypadku trzech nibyprzestrzeni nazw oznaczone są kategorią Jednostki brudnopisu projektu, do zintegrowania (nibyprzestrzeń nazw Wikibooks:Brudnopis w przestrzeni nazw Wikibooks - jednostki brudnopisu projektu), Strony brudnopisu szablonów, do zintegrowania (nibyprzestrzeń nazw Szablon:Brudnopis w przestrzeni nazw Szablon - strony brudnopisu szablonów) lub Strony brudnopisu modułów, do zintegrowania (nibyprzestrzeń nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł - strony brudnopisu modułów) , w zależności do jakiej przestrzeni wstawiono ten szablon.

Uwaga: poprawne integrowanie (łączenie) stron opisane jest tutaj.

Opis parametrów Edytuj

Opis parametrów dodatkowych Edytuj

Przykłady użycia, błędnego, szablonu Edytuj

Przykład użycia, prawidłowego podstawowego, szablonu Edytuj

{{Integrowanie | Nazwa integrowanej drugiej strony}}

Parametry podstawowe Edytuj

Podajemy właściwą nazwę strony, bez nazwy przestrzeni nazw, a jeżeli jest w innej przestrzeni to należy ją podać z dwukropkiem na samym początku. Szablon będzie zawsze linkował do strony o podanej nazwie w tej przestrzeni, w której jest strona, w której korzystamy z szablonu.

Przykłady Edytuj

Przypadek jednostek będziemy używać przykładów ogólnych wstawionych do stron w różnych przestrzeniach nazw Edytuj

Przypadek, gdy jednostka jest po prostu nazywana jednostką Edytuj

{{Integrowanie|Jednostka/Strona|nazwij jednostką=tak}}

Przypadek, gdy jednostka nie jest nazywana po prostu jednostką Edytuj

{{Integrowanie|Jednostka/Strona}}

Poszczególne wyniki wyświetleń szablonów, według powyższych przykładów, w różnych przestrzeniach nazw i stronach Edytuj

Przykład artykułu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw (główna) Edytuj


Przykład artykułu w przestrzeni nazw (główna) Edytuj


Przykład podręcznika, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw (główna) Edytuj


Przykład podręcznika w przestrzeni nazw (główna) Edytuj


Przykład artykułu dla dzieci, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Wikijunior Edytuj


Przykład artykułu dla dzieci, bez Wikijunior:Strona główna, w przestrzeni nazw Wikijunior Edytuj


Przykład podręcznika dla dzieci, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Wikijunior Edytuj


Przykład podręcznika dla dzieci, bez Wikijunior:Strona główna, w przestrzeni nazw Wikijunior Edytuj


Przykład jednostki użytkownika, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Wikipedysta Edytuj


Przykład jednostki użytkownika, bez stron głównych, w przestrzeni nazw Wikipedysta Edytuj


Przykład strony kategorii, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Kategoria Edytuj


Przykład strony kategorii, w przestrzeni nazw Kategoria Edytuj


Przykład szablonu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Szablon Edytuj


Przykład strony szablonu, w przestrzeni nazw Szablon Edytuj


Przykład modułu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Moduł Edytuj


Przykład strony modułu, w przestrzeni nazw Moduł Edytuj


Przykład strony projektu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Wikibooks Edytuj


Przykład strony projektu, bez Wikibooks:Strona główna, w przestrzeni nazw Wikibooks Edytuj


Przykład strony pomocy, gdy szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Pomoc Edytuj


Przykład strony pomocy, w przestrzeni nazw Pomoc Edytuj


Przykład jednostki brudnopisu projektu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w nibyprzestrzeni nazw Wikibooks:Brudnopis w przestrzeni nazw Wikibooks Edytuj


Przykład jednostki brudnopisu projektu, w nibyprzestrzeni nazw Wikibooks:Brudnopis w przestrzeni nazw Wikibooks Edytuj


Przykład strony brudnopisu szablonu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w nibyprzestrzeni nazw Szablon:Brudnopis w przestrzeni nazw Szablon Edytuj


Przykład strony brudnopisu szablonu, w nibyprzestrzeni nazw Szablon:Brudnopis w przestrzeni nazw Szablon Edytuj


Przykład strony brudnopisu modułu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w nibyprzestrzeni nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł Edytuj


Przykład strony brudnopisu modułu, w nibyprzestrzeni nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł Edytuj


Błędy Edytuj

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Zobacz też Edytuj