Użycie

edytuj

Szablonu używamy, gdy chcemy powiadomić innych wikipedystów, że właśnie trwa integracja danej strony, aby zapobiec konfliktom edycji (podobną rolę spełnia {{W edycji}}).

Szablon doda oznaczone strony do kategorii: Artykuły do zintegrowania (przestrzeń nazw (główna) - strony niegłówne podręczników), Podręczniki do zintegrowania (przestrzeń nazw (główna) - strony główne podręczników), Artykuły dla dzieci, do zintegrowania (przestrzeń nazw Wikijunior - strony niegłówne podręczników dla dzieci), Podręczniki dla dzieci, do zintegrowania (przestrzeń nazw Wikijunior - strony główne podręczników dla dzieci), Strony kategorii, do zintegrowania (przestrzeń nazw Kategoria - strony kategorii), Strony szablonów, do zintegrowania (przestrzeń nazw Szablon - strony szablonów), Strony modułów, do zintegrowania (przestrzeń nazw Moduł - strony modułów), Strony projektu, do zintegrowania (przestrzeń nazw Wikibooks - strony projektu), Strony pomocy, do zintegrowania (przestrzeń nazw Pomoc - strony pomocy) lub Jednostki użytkowników, do zintegrowania (przestrzeń nazw Wikipedysta - jednostki użytkowników), albo w przypadku trzech nibyprzestrzeni nazw oznaczone są kategorią Jednostki brudnopisu projektu, do zintegrowania (nibyprzestrzeń nazw Wikibooks:Brudnopis w przestrzeni nazw Wikibooks - jednostki brudnopisu projektu), Strony brudnopisu szablonów, do zintegrowania (nibyprzestrzeń nazw Szablon:Brudnopis w przestrzeni nazw Szablon - strony brudnopisu szablonów) lub Strony brudnopisu modułów, do zintegrowania (nibyprzestrzeń nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł - strony brudnopisu modułów) , w zależności do jakiej przestrzeni wstawiono ten szablon.

Uwaga: poprawne integrowanie (łączenie) stron opisane jest tutaj.

Opis parametrów

edytuj

Opis parametrów dodatkowych

edytuj

Przykłady użycia, błędnego, szablonu

edytuj

Przykład użycia, prawidłowego podstawowego, szablonu

edytuj
{{Integrowanie | Nazwa integrowanej drugiej strony}}

Parametry podstawowe

edytuj

Podajemy właściwą nazwę strony, bez nazwy przestrzeni nazw, a jeżeli jest w innej przestrzeni to należy ją podać z dwukropkiem na samym początku. Szablon będzie zawsze linkował do strony o podanej nazwie w tej przestrzeni, w której jest strona, w której korzystamy z szablonu.

Przykłady

edytuj

Przypadek jednostek będziemy używać przykładów ogólnych wstawionych do stron w różnych przestrzeniach nazw

edytuj

Przypadek, gdy jednostka jest po prostu nazywana jednostką

edytuj
{{Integrowanie|Jednostka/Strona|nazwij jednostką=tak}}

Przypadek, gdy jednostka nie jest nazywana po prostu jednostką

edytuj
{{Integrowanie|Jednostka/Strona}}

Poszczególne wyniki wyświetleń szablonów, według powyższych przykładów, w różnych przestrzeniach nazw i stronach

edytuj

Przykład artykułu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw (główna)

edytuj

Przykład artykułu w przestrzeni nazw (główna)

edytuj

Przykład podręcznika, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw (główna)

edytuj

Przykład podręcznika w przestrzeni nazw (główna)

edytuj

Przykład artykułu dla dzieci, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Wikijunior

edytuj

Przykład artykułu dla dzieci, bez Wikijunior:Strona główna, w przestrzeni nazw Wikijunior

edytuj

Przykład podręcznika dla dzieci, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Wikijunior

edytuj

Przykład podręcznika dla dzieci, bez Wikijunior:Strona główna, w przestrzeni nazw Wikijunior

edytuj

Przykład jednostki użytkownika, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Wikipedysta

edytuj

Przykład jednostki użytkownika, bez stron głównych, w przestrzeni nazw Wikipedysta

edytuj

Przykład strony kategorii, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Kategoria

edytuj

Przykład strony kategorii, w przestrzeni nazw Kategoria

edytuj

Przykład szablonu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Szablon

edytuj

Przykład strony szablonu, w przestrzeni nazw Szablon

edytuj

Przykład modułu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Moduł

edytuj

Przykład strony modułu, w przestrzeni nazw Moduł

edytuj

Przykład strony projektu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Wikibooks

edytuj

Przykład strony projektu, bez Wikibooks:Strona główna, w przestrzeni nazw Wikibooks

edytuj

Przykład strony pomocy, gdy szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Pomoc

edytuj

Przykład strony pomocy, w przestrzeni nazw Pomoc

edytuj

Przykład jednostki brudnopisu projektu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w nibyprzestrzeni nazw Wikibooks:Brudnopis w przestrzeni nazw Wikibooks

edytuj

Przykład jednostki brudnopisu projektu, w nibyprzestrzeni nazw Wikibooks:Brudnopis w przestrzeni nazw Wikibooks

edytuj

Przykład strony brudnopisu szablonu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w nibyprzestrzeni nazw Szablon:Brudnopis w przestrzeni nazw Szablon

edytuj

Przykład strony brudnopisu szablonu, w nibyprzestrzeni nazw Szablon:Brudnopis w przestrzeni nazw Szablon

edytuj

Przykład strony brudnopisu modułu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w nibyprzestrzeni nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł

edytuj

Przykład strony brudnopisu modułu, w nibyprzestrzeni nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł

edytuj

Błędy

edytuj

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Zobacz też

edytuj