Matematyka dla liceum/Funkcja kwadratowa/Podsumowanie

Podsumowanie

edytuj
 •   funkcja kwadratowa w postaci ogólnej. Dodatkowo  .
 •      - Delta (inaczej: wyróżnik kwadratowy)
 • Parabola     - nazwa wykresu funkcji kwadratowej (przypomina 'wzniesienie' lub też 'dolinę')
  • Dla a > 0 ramiona paraboli są skierowane ku górze.
  • Dla a < 0 ramiona paraboli są skierowane ku dołowi.
  • (Dla a = 0 funkcja jest funkcją liniową)
 • Wierzchołek paraboli - ma współrzędne (xw, yw) lub (p, q):
    oraz      (p, q to odpowiednio x, y wierzchołka).
wierzchołek jest miejscem, gdzie funkcja osiąga ekstremum (minimum lub maksimum, w zależności, jak są skierowane ramiona).
 • Miejsca zerowe (pierwiastki) - ich ilość zależy od wartości delty  :
  • Dla    są 2 miejsca zerowe równe  
  • Dla    jest 1 miejsce zerowe, powyższe wzory sprowadzają się do  
  • Dla    nie ma miejsc zerowych
 • Postać iloczynowa - zawiera w swoim zapisie wartości pierwiastków, w zależności od delty  :
  • Dla    postać z dwoma pierwiastkami   
  • Dla    powyższy wzór można zapisać jako   
  • Dla    nie istnieje postać iloczynowa
 • Postać kanoniczna - zawiera w swoim zapisie wartości współrzędnych wierzchołka paraboli:
 
zapis ten pomaga w narysowaniu wykresu funkcji - wystarczy wykres     przesunąć o wektor   .

Rozszerzone

 • Wzory Viete'a
 

Dodatkowe

 • Współczynnik c to miejsce przecięcia się funkcji z osią OY.
 • Wierzchołek znajduje się dokładnie w połowie odległości pomiędzy miejscami zerowymi, x1 i x2.