Matematyka dla liceum/Funkcja wykładnicza i logarytmiczna/Podsumowanie

Podsumowanie

edytuj

Po zapoznaniu się z tym rozdziałem, powinieneś umieć na poziomie rozszerzonym:

  • Porównywać potęgi o wykładnikach rzeczywistych i stosować ich własności do przekształcania wyrażeń.
  • Posługiwać się własnościami funkcji wykładniczych i logarytmicznych, a także szkicować ich wykres.
  • Rozwiązywać proste równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne, a także rozwiązywać układy takich równań i nierówności.