Matematyka dla liceum/Funkcja wykładnicza i logarytmiczna/Rozwiązywanie nierówności logarytmicznych

Rozwiązywanie nierówności logarytmicznych edytuj

nierówności logarytmiczne, rozwiązywanie nierówności logarytmicznych
  DEFINICJA

Nierównością logarytmiczną nazywamy nierówność, w której niewiadoma występuje jedynie w wyrażeniu logarytmowanym lub w podstawie logarytmu. Przykładami nierówności logarytmicznych są:

 •  
 •  
 •  


Ze względu na to, że funkcja logarytmiczna jest malejąca dla podstawy należącej do przedziału  , dlatego przy pozbywaniu się logarytmu z nierówności należy zmienić znak na przeciwny. Natomiast dla podstawy zawierającej się w   zostawiamy znak taki, jaki był. Zresztą zaraz zobaczymy to na przykładach.

Przykład 1

Rozwiążmy nierówność  .

 1. Ustalamy dziedzinę:  
 2. Ponieważ podstawa logarytmu jest większa od 1, więc nie zmieniamy znaku na przeciwny, zatem:
   
   
 3. Znajdujemy cześć wspólną rozwiązania z dziedziną, czyli:
   
 4. Odp.  

Przykład 2

Rozwiążmy nierówność  

 1. Ustalamy dziedzinę:
   , czyli:
   
 2. Podstawa logarytmu (czyli  )zawiera się w przedziale  , więc musimy zmienić znak nierówności na przeciwny:
    i otrzymujemy, że:
   
  czyli  
 3. Teraz znajdujemy część wspólną tego rozwiązania z dziedziną, czyli:
   
  Odp.  

Przykład 3

Zajmijmy się teraz taką nierównością  :

 1.  
 2.  , ponieważ podstawa jest mniejsza od 1
 3.  
 4.  
 5. Czyli  
 6. Biorąc część wspólną z dziedziną otrzymujemy, że  
 7. Odp.  

Przykład 4

Rozwiążmy nierówność  :

 1. Ustalamy dziedzinę:
  Ponieważ podstawa logarytmu musi należeć do zbioru  , więc będzie także w tym przypadku. Mamy:
   
  czyli  
 2. Teraz musimy rozważyć dwa przypadki, co będzie, gdy   i gdy  , ponieważ w pierwszym przypadku będziemy musimy zmienić znak nierówności na przeciwny, a w drugim nie.
  • dla  
    , tu możemy skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia:
    
   czyli  , a także   (z założenia)
   czyli  
  • dla  
    
   czyli   i  
   czyli  
 3. Ostatecznie podsumowując te dwa przypadki otrzymujemy, że  
 4. Odp.