Matematyka dla liceum/Funkcja wykładnicza i logarytmiczna/Rozwiązywanie równań logarytmicznych

Rozwiązywanie równań logarytmicznych edytuj

równania logarytmiczne, rozwiązywanie równań logarytmicznych
  DEFINICJA

Równaniem logarytmicznym nazywamy równanie, w którym niewiadoma występuje jedynie w wyrażeniu logarytmowanym lub w podstawie logarytmu. Przykładami równań logarytmicznych są:

 •  
 •  
 •  

Wyznaczając rozwiązania równania logarytmicznego powinno się:

 1. Ustalić dziedzinę
 2. Rozwiązać równanie. Mogą się okazać przydatne poniższe własności logarytmów:
  •   np.  
  • Z równości logarytmów o tych samych podstawach wynika równość liczb logarytmowanych np.  , ze względu na to, że funkcja logarytmiczna jest różnowartościowa.
 3. Podać odpowiedź.

Przykład 1

Rozwiążmy równanie  .

 1. Ustalamy dziedzinę:  
 2. Własność   sprawdzi się w tym przypadku. Otrzymamy
   
 3. Odp.  


Przykład 2

Chcemy rozwiązać równanie  . Możemy to zrobić w ten sposób:

 1. Ustalamy dziedzinę:
   
  Zatem mamy równanie  
 2. Z własności   i przekształcając odrobinę to równanie otrzymujemy:
   
   
   
 3. Czyli rozwiązaniem tego równania jest -25.

Przykład 3

Rozwiążemy równanie  .

 1. Ustalamy dziedzinę:
  Liczba logarytmowana musi być większa od 0, dlatego zakładamy, że  . Zatem  .
 2.  
 3. I znajdujemy pierwiastki równania:
   
   
  czyli   i  
 4. Odp.  

Przykład 4

Rozwiążmy równanie  . (Pamiętamy, że  , a nie  .)

 1. Ustalamy dziedzinę:  
 2. Podstawiamy zmienną pomocniczą   do równania   i otrzymujemy:
   
 3.  ,  .
 4.  ,  
 5. Ponieważ  , więc:
   
   
  lub  
   
 6. Odp.  

Przykład 5

Spróbujmy rozwiązać równanie  .

 1. Ustalamy dziedzinę:  
 2. Obydwa logarytmy musimy sprowadzić do wspólnej podstawy. W tym celu wykorzystujemy wzór  .   możemy zapisać jako  . Zatem nasze równanie przybierze postać:
   
   
  Obustronnie mnożymy przez 2:
   
   
 3. Odp.  

Przykład 6

Rozwiążmy równanie  

 1. Ustalamy dziedzinę:  
 2. Obydwa logarytmy podobnie jak w poprzednim przykładzie sprowadzamy do wspólnej podstawy otrzymując:
   
   
   
 3. Teraz obustronnie dzielimy przez   i mamy:
   
 4.  
 5. Odp.  

Przykład 7

Rozwiążmy równanie  .

 1. Ustalamy dziedzinę pamiętając, że podstawa logarytmu musi należeć do sumy przedziałów  :
   
  czyli  
 2. Skorzystamy z własności  :
   
  zatem  
 3. Ostatecznie otrzymujemy równanie kwadratowe:
   
   
   
  Otrzymujemy:   i  
 4. Odp.