Matematyka dla liceum/Funkcja wykładnicza i logarytmiczna/Funkcja logarytmiczna

Funkcja logarytmicznaEdytuj

funkcja logarytmiczna
 
Definicja
DEFINICJA

Funkcję  , gdzie  ,   i   nazywamy funkcją logarytmiczną.

Ponadto funkcja logarytmiczna przesunięta o wektor  , także jest funkcją logarytmiczną. Funkcja ta będzie wówczas postaci  .

Przykłady funkcji logarytmicznej:

 •  
 •  
 •  
 •  

 

własności funkcji logarytmicznej

Najważniejsze własności funkcji   dla  :

 •  
 •  
 • funkcja jest rosnąca
 • funkcja jest różnowartościowa

 

Najważniejsze własności funkcji   dla  :

 •  
 •  
 • funkcja jest malejąca
 • funkcja jest różnowartościowa