Matematyka dla liceum/Rachunek prawdopodobieństwa/Niezależność zdarzeń

Definicja DEFINICJA

Zdarzenia A i B nazywamy niezależnymi, jeśli


Zdarzenia, które nie są niezależne, nazywamy zależnymi.

Jeśli zdarzenie A i B są niezależne, to pary zdarzeń: A i B', A' i B, A' i B' też są niezależne.

Zdarzenia są niezależne, jeśli prawdopodobieństwo iloczynu dowolnych k (k n) zdarzeń spośród nich jest równe iloczynowi prawdopodobieństw tych zdarzeń.