Matematyka dla liceum/Rachunek prawdopodobieństwa/Schemat Bernoulliego

schemat bernoulliego, definicja
Definicja
Definicja
DEFINICJA

Schematem Bernoulliego nazywamy ciąg niezależnych powtórzeń tego samego doświadczenia o dwóch możliwych wynikach nazywanych sukcesem i porażką. Poszczególne doświadczenia w schemacie Bernoulliego nazywamy próbami Bernoulliego:

prawdopodobieństwo sukcesu to p

prawdopodobieństwo porażki to q,