Moduł techniczny wspierający szablon {{dopracować}}. Wszelkie instrukcje użycia są przedstawione na stronie dokumentacji szablonu.

Podstawowe funkcje

edytuj

Funkcja do sprawdzania, czy szablon {{dopracować}} jest wywołany z parametrami określającymi powody jego umieszczenia. Jeśli żadnych powodów nie podano to zwraca pusty tekst.

Funkcja zwraca zwraca wartość icon danego problemu lub jego wartość domyślną.

Funkcja do generowania treści wyświetlanej przez szablon {{dopracować}}.

Dodatkowe funkcje

edytuj

nadmiarowe

edytuj

Funkcja sprawdza, czy w szablonie {{dopracować}} nie ma nadmiarowego zbioru parametrów.

nieznane

edytuj

Funkcja sprawdza, czy szablon {{dopracować}} przyjmuje nieznane nazwane parametry.

powtarzające

edytuj

Funkcja sprawdza, czy w szablonie {{dopracować}} występują powtarzające się parametry nazwane i nienazwane.