Moduł techniczny wspierający szablon {{dopracować}}. Wszelkie instrukcje użycia są przedstawione na stronie dokumentacji szablonu.

Podstawowe funkcje edytuj

test edytuj

Funkcja do sprawdzania, czy szablon {{dopracować}} jest wywołany z parametrami określającymi powody jego umieszczenia. Jeśli żadnych powodów nie podano to zwraca pusty tekst.

ikona edytuj

Funkcja zwraca zwraca wartość icon danego problemu lub jego wartość domyślną.

tekst edytuj

Funkcja do generowania treści wyświetlanej przez szablon {{dopracować}}.

Dodatkowe funkcje edytuj

nadmiarowe edytuj

Funkcja sprawdza, czy w szablonie {{dopracować}} nie ma nadmiarowego zbioru parametrów.

nieznane edytuj

Funkcja sprawdza, czy szablon {{dopracować}} przyjmuje nieznane nazwane parametry.

powtarzające edytuj

Funkcja sprawdza, czy w szablonie {{dopracować}} występują powtarzające się parametry nazwane i nienazwane.