OGRE/Tworzenie terenu w 3DMax

Uruchamiamy 3DMaxa. Tworzymy Boxa - podłoże terenu. Dajemy mu więcej segmentów. Następnie nakładamy modyfikator noise. z wartością 10 osi skali z. Dajemy teksturę trawy i gotowe.