Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad12

Zadanie 12 ( 1 punkt )

W ciągu geometrycznym (an) dane są: a1= 3 i a4=24. Iloraz tego ciągu jest równy

A. 8
B. 2
C.
D. –