Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad11

Zadanie 11 ( 1 punkt )

W ciągu arytmetycznym (an) dane są: a3 = 13 i a5 = 39 . Wtedy wyraz a1 jest równy

A. 13
B. 0
C. -13
D. -26