Powtarzamy matematykę - matura 2011

Spis treści

edytuj
ROZWIĄŻ ONLINE

Zadania maturalne Matematyka 2010 Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

edytuj
MATURA 2010
Zadanie 1 Nierówności, moduł
Zadanie 2 Procenty
Zadanie 3 Potęgi
Zadanie 4 Logarytm
Zadanie 5 Wielomiany
Zadanie 6 Równania
Zadanie 7 Funkcja kwadratowa
Zadanie 8 Funkcja kwadratowa
Zadanie 9 Równanie prostej
Zadanie 10 Funkcje
Zadanie 11 Ciągi
Zadanie 12 Ciąg geometryczny
Zadanie 13 Figury geometryczne
Zadanie 14 Funkcje trygonometryczne
Zadanie 15 Figury geometryczne
Zadanie 16
Zadanie 17
Zadanie 18 Figury geometryczne
Zadanie 19 Figury geometryczne
Zadanie 20 Funkcja liniowa
Zadanie 21 Równanie okręgu
Zadanie 22 Geometria analityczna
Zadanie 23 Bryły geometryczne
Zadanie 24 Bryły
Zadanie 25 Statystyka
Zadanie 26
Zadanie 27 Równanie
Zadanie 28 Figury geometryczne
Zadanie 29 Trygonometria
Zadanie 30 Wyrażenia algebraiczne
Zadanie 31 Figury geometryczne
Zadanie 32 Bryły
Zadanie 33 Rachunek prawdopodobieństwa
Zadanie 34 Figury geometryczne

Zobacz też

edytuj