Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad5

Zadanie 5 ( 1 punkt )

Dane są wielomiany   oraz  .

Wielomian jest równy :

A.
B.
C.
D.