Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad6

Zadanie 6 ( 1 punkt )

Rozwiązaniem równania jest:

A. 1
B.
C.
D. 7