Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad7

Zadanie 7 ( 1 punkt )

Do zbioru rozwiązań nierówności (x − 2) (x + 3) < 0 należy liczba

A. 9
B. 7
C. 4
D. 1