Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad8

Zadanie 8 ( 1 punkt )

Wykresem funkcji kwadratowej
jest parabola o wierzchołku w punkcie

A.(3,0)
B. (0,3)
C. (-3,0)
D. (0,-3)