Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad18

Zadanie 18 ( 1 punkt )

Punkty A, B, C leżące na okręgu o środku S są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Miara zaznaczonego na rysunku kąta środkowego ASB jest równa

A. 120°
B. 90°
C. 60°
D. 30°