Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad24

Zadanie 24 ( 1 punkt )

Ostrosłup ma 18 wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa

A. 11
B. 18
C. 27
D. 34