Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad23

Zadanie 23 ( 1 punkt )

Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach 5 × 3× 4 jest równe

A. 94
B. 60
C. 47
D. 20