Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad22

Zadanie 22 ( 1 punkt )

Punkty A=(−5, 2) i B=(3,−2) są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC. Obwód tego trójkąta jest równy ?

A.
B.
C.
D.